ช่างนะ

Platform ของคนถนนสายช่าง

ศูนย์รวมช่างฝีมือครบวงจร รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุง รื้อถอน รับจ้างทั่วไป ช่างซ่อมหลังคาบ้าน, ช่างโรยตัวทาสี, ซ่อมรอยร้าวของตึก, ช่างไฟฟ้า, ติดต่อช่างนะ 086-023-3484, 080-830-6234