ช่างโรยตัว

ทีมงานช่างโรยตัว ทาสี ทำความสะอาด ตึกอาคาร สิ่งก่อสร้างในที่สูง

งานทาสีภายนอกอาคาร
ตึก, บ้าน, อาคาร, สิ่งก่อสร้างในที่สูงต่างๆ

ทีมงาน สไปเดอแมน
ยินดีรับใช้ ห้อยโหน โรยตัว..
ทาสี/ ทำความสะอาดอาคาร / >ซ่อมรอยร้าว< / งานติดตั้งในที่สูง

ช่างดล

ช่างดล

กรุงเทพ